Ȩ > > ̿ݾȳ
알립니다
 공지사항
 서버 작업 안내
 IT 뉴스
 도메인 뉴스
 나야보드
서비스 매뉴얼
1:1 문의
전화상담예약
자주 묻는 질문
미확인 입금자 안내
호스팅 안내 카툰

 


ȣ ϵ 뷮 Ʈ ġ ̿ 1 ̿

ȣ

1G 1.5G 2,200 26,400  
2G 3G 6,050 72,600  
Ͻ 4G 6G 12,100 145,200  
̾ 6G 10G 24,200 290,400  
10G 15G 36,300 435,600  
ξ⽺ 15G 30G 60,500 726,000  
Ŭ ȣ
SATA3 500G 1.5G 88,000 1,056,000  

ȣ

ǹ OS : 250G SATA-II
Backup : 250G SATA-II
198,000 2,376,000  
OS : 32G SSD or 146G SAS
Backup : 500G SATA-II
297,000 3,564,000  
ASP
ȣ

1G 1G 11,000 11,000 132,000  
5G 5G 33,000 396,000  
Ͻ 10G 10G 55,000 660,000  
Ŭ 1TB 110,000 198,000 2,376,000  
JSP ȣ 1G 3G 33,000 33,000 330,000  
̹
ȣ

150Ⱑ 2G 150G 13,200 158,400  
300Ⱑ 5G 300G 29,700 356,400  
600Ⱑ 10G 600G 52,800 633,600  
1G 22,000 -  
 : 250G SATA-II
: 250G SATA-II
198,000 2,376,000  
UCC
ȣ

1G 1G 11,000 4,400 44,000  
2G 2G 8,800 88,000  
Ϲ 4G 4G 16,500 165,000  
8G 8G 33,000 330,000  
Ͻ 15G 15G 22,000 66,000 660,000  
̾ 30G 30G 121,000 1,210,000  
60G 60G 220,000 2,200,000  
ο 100G 55,000 660,000 6,600,000  

ȣ

5Ⱑ 2G 5G 11,000 110,000  
10Ⱑ 4G 10G 22,000 220,000  
15Ⱑ 6G 15G 33,000 330,000  
30Ⱑ 12G 30G 66,000 660,000  

ġ ̿ 1 ̿

ȣ

1G 10 11,000 11,000 132,000 ȣ
50%
Ĵٵ 2G 20 22,000 264,000
̾ 5G 50 44,000 528,000
𷰽 10G 100 110,000 1,320,000  
20G 200 220,000 2,640,000  
÷Ƽ 200G 500 330,000 3,960,000  

Ǵ ߱޺ ̿
SMS
ȣ

Ʈ 1,100 23 27,500 ߱޺
(, ȯ
5,000 )
̵ 2,500 20 55,000
̾ 5,500 18 110,000
÷Ƽ 10,000 17 187,000
내선안내(새창) 메일보내기 cs@nayana.com
SMS 발신번호 사전등록 안내
온세테마샵 도메인 연장